Контакт

Здружение „Регинаолен Центар за Одржлив Развој“ Кратово
ул. Гоце Делчев 24 Кратово, Македонија
тел: 031 481 542
email: regionalencentar@gmail.com

Форма за контакт со нас