Услови за учество

НАКРАТКО

I.За да учествувате на конкурсот, треба:

1. Да сте бугарска или македонска рок и поп група.
2. Членовите на групата да се на возраст од 13 до 25 наполнети години.
3. Приложената песна да е Ваша авторска песна.
4. Песната треба да е:

 • Не подолга од 5 мин;
 • Не била наградувана на другуи натпревари;
 • Да е оригинален матерјал на групата која учествува во натпреварот;
 • Да биде во рамките на зададениот жанр на конкурсот;
 • Не треба да содржи непристојна, провокативна , дискриминирачка или на друг начин несоодветна содржина.        

5 . Еден член од групата треба да ја регистрира групата за учество преку поплнување на формуларот за учество, достапен на : http://www.rocknpop.1oflads.com/mk/registration/
6 . Формулар за регистрација треба да биде поплнет со сите информации и да ги испратите сите потребни апликации, вклучувајќи датотека со песната.
7 . Секој може да побара помош од Организаторите за пополнување на формуларот за регистрација со пишување на e-mail : partners.dupnitsa.ngo @ gmail.com или regionalencentar@gmail.com не подоцна од 24.00 часот на 11.06.2014 година
8 . Учесниците треба внимателно да ги прочитаат и прифатат Правила за учество, за да се регистрираат (види линк подолу).

II. Општи одредби:

 1. Одвивање на конкурсот:
 •  Регистрација на учесниците: од  00.00 ч. на 12.05.2014 г. до 24.00 ч. на 12.06.2014 г.;
 • Обработка на пријавите за учество на натпреварот и објавување на платформата на натпреварот : од 13.06.2014 г. до 15.06.2014 г.;
 • Он-лајн гласање на публика и избор на 10 песни во период од 00.00ч. на 16.06.2014 г. до 24.00 ч.16.07.2014 г.;
 • Објавување на резултатите на он-лајн гласањето од страна на публиката: до 24.00 ч. на 17.07.2014 г.;
 • Објавување на резултатите од оценувањето на жирито на објавените песни: до 24.00 ч. на 20.07.2014 г.;
 • Објавување на конечната селекција од он-лајн гласањето: 24.00 ч. на 21.07.2014 г.;
 • Концерт на учесниците, чии  10 песни се селектирани при он-лајн гласањето:  на 09.08.2014 г.;
 • Кратко обраќање на победниците натпреварот на: 09.08.2014 г.
 1. Добиените формулари за регистрација и материјали за учество во Натпреварот се обработуваат од Организаторите и авторските песни се објавуваат онлајн на следната адреса: http://www.rocknpop.1oflads.com/category/competitors каде што ќе бидат презентирани за on-line гласање на публиката.
 2.  Онлајн гласањето ќе се одвива на интернет на: http://www.rocknpop.1oflads.com/category/competitors каде секоја песна ќе биде претставена  во посебна публикација.
 3. Во однос на онлајн гласањето, може да се гласа само еднаш од една IP адреса.
 4. Начинот за вршење на рангирање при онлајн гласањето и критериумите за оценување на Жирито се детално разјаснето во секции 10 и 11 целосниот текст на Правилата, кој можете да го најдете како линк подолу. Критериумите на жирито се објавени на : http://www.rocknpop.1oflads.com/mk/adjudicators/
 5. Во Натпреварот се доделуваат три награди, како што следува:

I-ва награда – снимање на професионален видеозапис;

II-ра награда – снимање на професионален аудио запис;

III-та награда – признание и непарична награда.

7. Имињата на победниците ќе бидат објавени на сајтот на проектот.

8. Своите прашања и коментари до Организаторите можете да ги пратите на:

partners.dupnitsa.ngo@gmail.com
regionalencentar@gmail.com
rnpb13@gmail.com
info@rocknpoptheborders.com

Правилата за учество можете да ги превземете овде.

Правилна за учество на конкурсот